Sällskapet Moas vänner

Sällskapet Moas vänner bildades 1982 för att samla alla vänner och beundrare av Moa Martinsons författarskap och livshistoria. Sällskapet verkar för att torpet Johannesdal och dess samlingar ska bevaras, främjar utgivning och spridning av Moas böcker och annat hon har skrivit, samt stödjer forskning om Moa och hennes verk.

Sällskapet Moas vänner är medlem i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS)

Medlemskap i föreningen

Vill du bli medlem i Sällskapet Moas vänner sätter du in 100 kr på PG 481 50 79-1. (Glöm inte att skriva namn, adress och mejladress.)
När vi fått din medlemsavgift skickar vi ett brev och lite material om Moa.

Aktiviteter

Sällskapet anordnar varje år aktiviteter för medlemmarna. Första söndagen i juni hålls årsmötet med avslutande underhållning under Moas blommande äppelträd på torpet Johannesdal.

Vi arrangerar också årligen öppna program med anknytning till Moa.

Moa-priset

Det årliga Moa-priset delas ut av Sällskapet Moas vänner i samarbete med ABF Stockholm, vid en välbesökt ceremoni i ABF-huset.
Förteckning över Moastipendiater»

Skriftserien I Moas sak

Sällskapet Moas Vänner utger skriftserien I Moas sak. Hittills har två nummer utkommit.

I Moas sak – nr 1 2012»
I Moas sak - nr 2/3 2014

Produkter till försäljning

Produkter från Moas vänner»